"Διαδραστικό Εργαστήριο Επίλυσης Διαφορών με Διαμεσολάβηση" - 29-30/11/2013

"Mediation Training Programme, National Law University, Delhi, India, ADR group" - 4-8/11/2013

"Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης" - 16-21/09/2013 & 14-19/10/2013

"Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο και Πρακτική" - 05-06/04/2013

"Διαδραστικό Εργαστήριο στο Ευρωπαϊκό Οικογενειακό Δίκαιο" - 14-16/03/2013

 

 

Ενημέρωση σχετικά με σεμινάρια του ΔΣΑ με θέμα τον διακανονισμό διαφοράς με διαμεσολάβηση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει για τα μέλη του σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων για το θεσμό της Διαμεσολάβησης και της συμβιβαστικής διευθέτησης διαφορών.

Τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης GMI-Synesis συμμετέχουν στην συμπαρουσίαση των σεμιναρίων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.dsanet.gr

Παρακάτω μπορείτε να δείτε video από προσομείωση διαμεσολάβησης που έγινε στο ΔΣΑ στις 27/6/12 και συμμετείχε η διαμεσολαβήτρια Νανά Παπαδογεωργάκη.